”Lund - en osentimental resa” + Lund 67-06


Filmvisning + paneldebatt

Söndag den 14 maj kl 15:00 kommer Gösta Werners film, från 1967, att visas i auditoriet på Kulturen. Efter filmen blir det en paneldebatt som tar utgångspunkt i frågor om plats och minnen - går det att berätta om Lund utan att bli sentimental? Vad hände i Lund efter 1967? Vilken framtid har en gammal studentstad - vad behövs för att ge staden ny energi? Vad kommer att hända med Lunds centrum - kommer innerstaden att bli ett reservat/hembygdsgård och det moderna Lund att hamna någon annanstans? Och hur kommer dagens Lund att bli ihågkommet i framtiden? Debatten leds av stadsantikvarie/biträdande museichef Björn Magnusson Staaf och i panelen sitter författaren Katarina Mazetti, stadsarkitekten Bengt Aronsson, Elzbieta Jasinska Brunnberg, som arbetar med en bok om lundabor med utländsk bakgrund samt Tomas Tägil, arkitekt  och universitetslektor i arkitektur.


Videoinstallation: Lund 67-06

I samband med evenemanget öppnas en videoinstallation i Lundahallen som tar utgångspunkt i Werners film. Installationen kommer att visas 14-28 maj.

Hur skapas och förmedlas minnen av olika platser? Werners film är en skildring som frammanar det förflutna. I mitten av 1960-talet återvänder Werner till Lund och minns studentårens stad. Vad har förändrats och vad överensstämmer med minnesbilderna? Titeln utlovar en osentimental resa, men det är trots detta en känsloladdad film, som ges suggestionskraft inte minst genom Ernst-Hugo Järegårds speaker-röst. Vi får se bilder av Lund från mitten av 1960-talet, vilka ställs mot Werners minnesbilder.

I en remix av Werners film har videokonstnären Anders Weberg förstärkt och förvrängt delar av ursprungsfilmens berättelse och känslostruktur. Ett annorlunda känslolandskap frammanas. Webergs remix är en surrealistisk skildring av Lund som inte enkelt går att associera till en specifik tidsepok. Den drömlika stilen skapar en framställning som smälter samman uttryck från mitten av nittonhundratalet med stilgrepp ur det tidiga tjugohundratalet.

Filmerna erbjuder resor genom stadens dokumentära och imaginära geografier. Vilka slags minnesbilder förmedlar dessa olika representationer? Hur förhåller sig de filmiska skildringarna till det verkliga Lund, både i det förflutna och i nuet?
Ladda ner PDF om Lund 67-06 här.

 

Arrangeras som ett samarbete mellan HEX, Lunds universitet ( http://www.hex.lu.se/ ) samt Kulturen. Vid frågor kontakta: Niklas Ingmarsson, 046-350411, niklas.ingmarsson@kulturen.com eller Robert Willim, robert.willim@etn.lu.se